Wolne miejsca

Lista placówek z liczbą wolnych miejsc w roku szkolnym 2018/2019:
Stan na 2019-02-20 23:00

Placówka Liczba wolnych miejsc
Przedszkole nr 21
Przedszkole nr 53
Przedszkole nr 231
Przedszkole nr 251
Przedszkole nr 322
Przedszkole nr 333
Przedszkole nr 353
Przedszkole nr 362
Przedszkole nr 411
Przedszkole nr 421
Przedszkole nr 521
Przedszkole nr 562
Przedszkole Integr. nr 13