Wolne miejsca

Lista placówek z liczbą wolnych miejsc w roku szkolnym 2018/2019:
Stan na 2018-11-17 23:00

Placówka Liczba wolnych miejsc
Przedszkole nr 22
Przedszkole nr 53
Przedszkole nr 8 1
Przedszkole nr 102
Przedszkole nr 122
Przedszkole nr 171
Przedszkole nr 232
Przedszkole nr 321
Przedszkole nr 332
Przedszkole nr 353
Przedszkole nr 361
Przedszkole nr 372
Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi nr 381
Przedszkole nr 412
Przedszkole nr 422
Przedszkole nr 501
Przedszkole nr 551
Przedszkole nr 562
Przedszkole Integr. nr 13