Wolne miejsca

Lista placówek z liczbą wolnych miejsc w roku szkolnym 2017/2018:
Stan na 2018-01-21 23:00

Placówka Liczba wolnych miejsc
Przedszkole nr 22
Przedszkole nr 41
Przedszkole nr 51
Przedszkole nr 63
Przedszkole nr 123
Przedszkole nr 142
Przedszkole nr 171
Przedszkole nr 231
Przedszkole nr 242
Przedszkole nr 263
Przedszkole nr 311
Przedszkole nr 321
Przedszkole nr 335
Przedszkole nr 352
Przedszkole nr 366
Przedszkole nr 371
Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi nr 382
Przedszkole nr 421
Przedszkole nr 433
Przedszkole nr 491
Przedszkole nr 501
Przedszkole nr 511
Przedszkole nr 524
Przedszkole nr 552
Przedszkole nr 564