Wolne miejsca

Lista placówek z liczbą wolnych miejsc w roku szkolnym 2019/2020:
Stan na 2019-10-20 23:00

Placówka Liczba wolnych miejsc
Przedszkole nr 23
Przedszkole nr 43
Przedszkole nr 53
Przedszkole nr 61
Przedszkole nr 7 1
Przedszkole nr 8 3
Przedszkole nr 91
Przedszkole nr 102
Przedszkole nr 111
Przedszkole nr 122
Przedszkole nr 141
Przedszkole nr 171
Przedszkole nr 238
Przedszkole nr 254
Przedszkole nr 271
Przedszkole nr 293
Przedszkole nr 301
Przedszkole nr 322
Przedszkole nr 331
Przedszkole nr 359
Przedszkole nr 372
Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi nr 384
Przedszkole nr 4130
Przedszkole nr 541
Przedszkole nr 562
Przedszkole Integr. nr 11