Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo !

Etap wprowadzania wniosków został zakończony.


Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną będzie prowadzona w terminie od 20 marca 2018 roku - godz. 15:00 do 3 kwietnia 2018 roku - godz. 13:00.


W razie wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności zawartych w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem Prezydenta Miasta do instytucji publicznych, o udzielenie informacji  o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną Państwu udostępnione indywidualnie 6 kwietnia 2018 roku o godz. 13:00 po zalogowaniu się do systemu oraz w każdym przedszkolu zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia i podpisania umowy w przedszkolu. Umowy będą podpisywane w terminie od 9 kwietnia 2018 roku - godz. 9:00 do 16 kwietnia 2018  roku - godz. 13:00.

 

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną Państwu udostępnione 16 kwietnia 2018 roku o godz. 15:00 w siedzibie  przedszkola.


Rekrutacja ID: 118; Wersja: 8.110.290.1202 Harmonogram ID: 282;