Strona główna


Szanowni Państwo!

Witamy w elektronicznym systemie naboru NABO. Na tej stronie możecie Państwo utworzyć wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 klikając w opcję „Wypełnij nowy wniosek”. W celu zapoznania się z ofertą placówek prosimy odwiedzić Menu „Oferty przedszkoli”. Informujemy Państwa, że w tegorocznej rekrutacji bierze udział Niepubliczne Przedszkole „Kubuś”, na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych.  Zachęcamy również do przeczytania aktualnych informacji dotyczących bieżącej rekrutacji, w tym szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego.

Wprowadzanie wniosków do systemu będzie aktywne do godz. 24:00 w dniu 29 marca 2015 roku. 

Przypominamy, że rodzic (opiekun prawny) ma prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola proszę zapoznać się z przedstawianą ofertą. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Po wypełnieniu danych w systemie należy wydrukować wniosek, dokładnie go przeczytać, podpisać i zanieść wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów do przedszkola pierwszego wyboru.

Przedszkola będą przyjmować i weryfikować wnioski w terminie od 9 marca 2015 roku - godz. 9:00 do 31 marca 2015 roku - godz. 13:00. 

W razie wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności zawartych w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. 

Wyniki rekrutacji ustalane będą od 31 marca 2015 roku do 8 kwietnia 2015 roku.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną Państwu udostępnione 8 kwietnia 2015 roku o godz. 15:00 (strona internetowa, przedszkola prowadzące postępowanie rekrutacyjne).

Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek podpisania umowy w przedszkolu. Umowy będą podpisywane w terminie od 9 kwietnia 2015 roku - godz. 9:00 do 22 kwietnia 2015 roku - godz. 13:00.

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Listy przyjętych i nieprzyjętych zostaną Państwu udostępnione 22 kwietnia 2015 roku o godz. 15:00 (strona internetowa, przedszkola prowadzące postępowanie rekrutacyjne).