Dotyczy naboru do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016.Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Rodzice muszą również pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na kolejny rok szkolny. Umowy podpisywane będą do 25 marca 2015 roku.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 9 marca 2015 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 9 marca 2015 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: https://bielsko-biala.nabory.pl. Rodzice będą zobowiązani do podania danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania trzech przedszkoli wg preferencji.

Zanim podejmą decyzję, będą mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola oraz jego dokładną lokalizacją na mapie. Osobista wizyta
w przedszkolu, ale już tylko tym wybranym jako pierwsze, też będzie potrzebna, aby złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

Szczegółowa procedura postępowania rekrutacyjnego będzie dostępna po zalogowaniu się do systemu. Poniżej, jak również w komunikatach wywieszonych w każdym przedszkolu, opisane zostały ogólne zasady rekrutacji, terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.