Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo !

Zakończył się etap wprowadzania wniosków w systemie na stronie bielsko-biala.nabory.pl. Zgodnie z harmonogramem, 3 kwietnia 2023 roku o godzinie 13.00,otrzymacie Państwo informację dotyczącą zakwalifikowania się Waszego dziecka do przedszkola. Informacja będzie dostępna po zalogowaniu się  do systemu. Zachęcamy do korzystania z systemu i sprawdzenia wyników tą drogą. Równocześnie listy zakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronach internetowych przedszkoli.

 

W terminie od 4 kwietnia godz. 9.00 do 14 kwietnia 2023 roku godz. 13.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane. W tym celu proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 

1)   We wskazanym terminie zalogować się do wniosku na stronie bielsko-biala.nabory.pl
2)    Przejść do Podsumowania – wybór zakładki po lewej stronie.
3)    Po przeczytaniu komunikatu oraz podjęciu decyzji dotyczącej akceptacji  wskazanego przedszkola wybrać pole ,,Kliknij tutaj aby potwierdzić wolę przyjęcia do placówki PRZEDSZKOLE NR…”.

4)  Pojawi się ponowne pytanie ,,Czy potwierdzasz wolę uczęszczania do placówki?” – w celu ostatecznego potwierdzenia swojej decyzji proszę wybrać "TAK".

 

Tak dokonana w systemie operacja gwarantuje Państwu prawidłowe potwierdzenie woli.

W szczególnych przypadkach, w sytuacji pojawienia się problemów z potwierdzeniem woli należy niezwłocznie skontaktować się z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Numery telefonów do przedszkoli dostępne są pod adresem

 

https://eduportal.bielsko.pl/placowki_oswiatowe/rodzaj/przedszkola

 

Uwaga!

 

Brak potwierdzenia woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca.

 

Rezygnacja z miejsca oznacza rezygnację z ustawowych gwarancji do zapewnienia wychowania przedszkolnego, stwarza jednak możliwość udziału w postępowaniu uzupełniającym. Jeżeli po zapewnieniu miejsc wszystkim zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego  pozostaną nadal wolne miejsca w przedszkolach, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku o godzinie 9.00.

 

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO pod adresem:

 

https://uzupelniajaca-bielsko-biala.nabory.pl

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 23.161.1.4 Harmonogram ID: 558;