Niezalogowany
zmień rozmiar:

Nabór uzupełniający na wolne miejsca w przedszkolach na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się 4 maja 2016 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola uczestniczą w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 4 maja 2016 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem:

https://uzupelniajaca-bielsko-biala.nabory.pl
Rekrutacja ID: 114; Wersja: 6.128.260.845