Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Postępowanie rekrutacyjne zostało zakończone. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.
Rekrutacja ID: 129; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 506;