Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo !

Etap wprowadzania wniosków został zakończony.


Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną będzie prowadzona w terminie od 21 marca 2019 roku - godz. 15:00 do 4 kwietnia 2019 roku - godz. 9:00.


W razie wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności zawartych w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem Prezydenta Miasta do instytucji publicznych, o udzielenie informacji  o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną Państwu udostępnione indywidualnie 8 kwietnia 2019 roku o godz. 13:00 po zalogowaniu się do systemu oraz w każdym przedszkolu zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia w terminie od 9 kwietnia 2019 roku - godz. 9:00 do 15 kwietnia 2019  roku - godz. 13:00.

 

Brak potwierdzenia woli przyjęcia bedzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną Państwu udostępnione 15 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie  przedszkola.


Rekrutacja ID: 120; Wersja: 9.120.296.1581 Harmonogram ID: 308;