Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo !

Etap wprowadzania wniosków został zakończony.


Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną będzie prowadzona w terminie od 24 kwietnia 2017 roku - godz. 9:00 do 5 maja 2017 roku - godz. 13:00.


W razie wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności zawartych w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem Prezydenta Miasta do instytucji publicznych, o udzielenie informacji

o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną Państwu udostępnione 15 maja 2017 roku o godz. 15:00 (strona internetowa, przedszkola prowadzące postępowanie rekrutacyjne).

Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia i podpisania umowy w przedszkolu. Umowy będą podpisywane w terminie od 16 maja 2017 roku - godz. 9:00 do 22 maja 2017 roku - godz. 13:00.

 

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Listy przyjętych i nieprzyjętych zostaną Państwu udostępnione 22 maja 2017 roku o godz. 15:00 (strona internetowa, przedszkola prowadzące postępowanie rekrutacyjne).

Rekrutacja ID: 116; Wersja: 7.103.283.1091 Harmonogram ID: 256;